Registrácia

Nemám žiadnu platnú poistnú zmluvu s poisťovňou MetLife. Môžem sa zaregistrovať?
Pre úspešné dokončenie registrácie a aktivácie Vášho účtu na Zákazníckej zóne musíte mať platnú poistnú zmluvu s poisťovňou MetLife.

Som poistený ale nie som poistníkom. Môžem sa zaregistrovať?
Nie, zaregistrovať sa môže len poistník (teda vlastník poistnej zmluvy), ktorý má platnú poistnú zmluvu s poisťovňou MetLife.

Čo potrebujem pre registráciu?
Pre registráciu potrebujete mať platnú poistnú zmluvu s poisťovňou MetLife, platnú emailovú adresu a mobilný telefón s platným telefónnym číslom, schopným prijímať SMS správy.

Môžem použiť fiktívnu/vymyslenú emailovú adresu/telefónne číslo?
Nie, pri registrácii sa potvrdzuje platnosť emailovej adresy zaslaním špeciálneho kódu, ktorý je potrebný pre dokončenie registrácie. To isté platí aj pre telefónne číslo, kde sa špeciálny kód zasiela SMS správou. Bez týchto kódov nie je možné dokončiť registráciu.

Môžem použiť fiktívne/vymyslené meno a ďalšie údaje?
Nie, Vaše údaje sú použité na kontrolu správnosti registrácie. Ak uvediete nesprávne údaje, registrácia sa nedokončí a Váš účet na Zákazníckej zóne nebude aktivovaný.

Zaregistroval(a) som sa, ale neprišiel mi potvrdzovací email. Čo ďalej?
Ak Vám neprišiel potvrdzovací email, je možné, že registrácia neprebehla korektne. Skúste si skontrolovať aj záložku SPAM, niektoré emailové servery dávajú neznáme emaily do SPAM záložky. Ak ani tam nie je uvítací email, skontrolujte správnosť emailovej adresy, ktorú ste použili pri registrácii. V každom prípade skúste chvíľu počkať, email sa nemusí doručiť ihneď, v závislosti na Vašom poskytovateľovi emailovej služby.

Zaregistroval(a) som sa, ale neprišla mi potvrdzovacia SMS správa. Čo ďalej?
Ak Vám neprišla potvrdzovacia SMS správa, je možné, že registrácia neprebehla korektne. Skúste si skontrolovať správnosť použitého telefónneho čísla, ktoré ste použili pri registrácii. Telefónne číslo zadávajte vždy v tvare bez úvodnej 0 (nuly) teda napríklad 904 123 123. V každom prípade skúste chvíľu počkať, SMS správy môžu byť oneskorené, v závislosti na Vašom mobilnom operátorovi.

Dokončil som registráciu, možem sa hneď prihlásiť?
Ak ste si pri registrácii potvrdili emailovú adresu a aj SMS, počkajte, prosím, na notifikačnú SMS správu o aktivácii Vášho účtu v Zákazníckej zóne. Mali by ste ju dostať do jednej hodiny, ale v niektorých prípadoch to môže trvať aj dlhšie. Ak ani po 24 hodinách nedostanete informáciu o aktivácii Vášho účtu, kontaktujte poisťovňu MetLife emailom alebo telefonicky.

Poistku som uzavrel cez elektronický návrh. Budem automaticky zaregistrovaný do Zákazníckej zóny?
Nie. Aj keď ste poistku uzavreli cez elektronický návrh (návrh zaslaný na emailovú adresu), do Zákazníckej zóny sa musíte zaregistrovať samostatne.