Poistná udalosť

Rozumieme, že sa momentálne môžete nachádzať v nepríjemnej situácii, ktorá na Vás pôsobí stresujúco, a preto môžete na tejto stránke nájsť niekoľko základných informácií ako postupovať pri nahlásení poistnej udalosti, ktoré Vám môžu byť nápomocné.