Registrácia

?
Zadajte, prosím, Vaše meno tak, ako je uvedené na zmluve.

?
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko tak, ako je uvedené na zmluve, bez akademických titulov.

?
Zadajte, prosím, rodné číslo vrátane lomítka „/“ vo formáte 010101/0101.
V prípade, že ste cudzí štátny príslušník, zadajte, prosím, Váš dátum narodenia
vo formáte DD.MM.YYYY a zaškrtnite pole „Cudzí štátny príslušník“.
Cudzí štátny príslušník

?
Vyberte, prosím, medzinárodnú predvoľbu zo zoznamu a zadajte, Vaše mobilné telefónne
číslo vo formáte 901901901 pre SMS notifikácie.

?
Zadajte, prosím, PSČ z korešpondenčnej adresy, ktorú máte uvedenú na zmluve.


?
Zadajte, prosím, číslo Vašej poistnej zmluvy.


?
Tento e-mail bude využívaný len pre potreby registrácie na Zákazníckej zóne,
nemusí to byť ten istý, ako máte uvedený na poistnej zmluve, môže
sa líšiť od toho, ktorý máte uvedený na poistnej zmluve.

?
Zadajte, prosím, heslo s minimálnym počtom 8 znakov, ktoré obsahuje aspoň jedno
veľké alebo malé písmeno a aspoň jedno číslo, prípadne špeciálny znak.

?
Zadajte, prosím, rovnaké heslo ako ste zadali vyššie.


Súhlasím s elektronickou komunikáciou a jej podmienkami poskytovania.