Zmiešaný fond

Cieľom tohto investičného programu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu kombináciou konzervatívnych a dynamických investícií do Príjmového dlhopisového otvoreného podielového fondu (60% - 80%), Zahraničného rastového otvoreného podielového fondu (15% - 35%) a bankových úložiek(0% - 10%).