Investovanie

Najčastejšie otázky a odpovede k investičným stratégiám

Investičné životné poistenie spája poistnú ochranu s investovaním. Investičné riziko pri týchto produktoch nesie poistník. Časť poistného sa investuje do podkladových aktív podľa poistníkom vybranej investičnej stratégie. Z tejto časti poistného poisťovňa nakúpi podielové jednotky a vloží ich na individuálny účet klienta. Podielové jednotky určujú hodnotu individuálneho účtu klienta podľa zvolenej investičnej stratégie.

Ako je vhodné postupovať v dobe, kedy klesá trhová hodnota podkladových aktív?
Zamerajte sa na dlhodobý horizont. Z historického hľadiska, medvedie trhy (obdobie, kedy trhy poklesli o viac ako 20 %) majú relatívne krátke trvanie v porovnaní s býčími trhmi (obdobie, kedy trhy majú stúpajúci trend), ktoré majú dlhodobejší charakter. Vykonávanie drastických zmien v portfóliách môže byť kontraproduktívne, pretože je extrémne ťažké vedieť, kedy sa zbaviť akcií a kedy sa k nim vrátiť.

Akú investičnú stratégiu si vybrať?
Zistite svoju rizikovú toleranciu. Mix akcií, dlhopisov a krátkodobých investícií určuje potenciálne riziká a výnosy. Vyberte si investičný mix, ktorý je v súlade s Vašimi cieľmi a potrebami a zohľadňuje Vašu finančnú situáciu, aj volatilitu kapitálových trhov. Posúdenie rizika profesionálnym finančným poradcom Vám môže pomôcť určiť Váš profil a priradiť ho k vhodnej cieľovej alokácii aktív.

Diverzifikuje portfólio. Zvýšená volatilita na trhu môže odhaliť, že konkrétne portfólio nie je primerane diverzifikované. Diverzifikácia je najdôležitejšiou súčasťou dosahovania dlhodobých finančných cieľov pri minimalizácii rizika – hľadajte investície, ktoré majú nízku alebo zápornú vzájomnú koreláciu, to znamená, že keď jedna klesá, druhá má tendenciu rásť.

Zvážte stratégie s viacerými aktívami. Zvážte prechod na profesionálne spravované stratégie s viacerými aktívami, ktoré sú v súlade s Vašimi preferenciami. Tieto stratégie využívajú kombináciu viacerých aktív v jednom portfóliu, sú podstatne diverzifikované a spravované investičnými profesionálmi na základe Vašich cieľov a preferencií. Využite kombináciu strategického (dlhodobého) a taktického (krátkodobého) rámca s potenciálom na zlepšenie výsledku portfólia, znížením rizika alebo zlepšením výkonnosti.

Počkať alebo zmeniť investičnú stratégiu?
Ak si zvolíte dynamické podkladové aktíva, volatilita investície sa bude zvyšovať s Vašou toleranciou k riziku – môžete viacej získať, ale aj stratiť. Konzervatívna stratégia poskytuje väčšiu istotu, že nepríde k znehodnoteniu investície, avšak možné zhodnotenie je práve preto nižšie. Platí to pre obdobie väčších trhových výkyvov, rovnako ako aj v dobe stabilného trhu.