Vyvážený fond

Základné informácie

Typ fondu: Zmiešaný fond
Majetok fondu (NAV): 10,67 mil. EUR
Investičný manažér: MetLife Europe d.a.c.
Mena fondu: EUR

Investičný cieľ

Investičnou stratégiou fondu je vyvážená kombinácia investovania do konzervatívnych dlhopisových fondov, zmiešaných fondov a dynamických akciových fondov. Stratégia fondu poskytuje investorom stabilitu i možnosť zaujímavo zhodnotiť investíciu pri optimálnom riziku. Spája výhody úrokového výnosu pri dlhopisoch s potenciálom kapitálového zhodnotenia investíciou do akcií významných zahraničných spoločností.

Štruktúra

Základná štruktúra investičného programu: %
Hotovosť 0 - 10
Dlhopisy 40 - 60
Globálne akcie 20 - 40
Regionálne akcie 10 - 30
Zloženie %
Hotovosť 5
Global index 25
Euro Bond 20
CE Bond 20
Optimal Balanced 20
Falcon Equity Gold Fund 10
Alternatívne fondy
EURO Cash
PineBridge Europe Small Caps Fund
PineBridge Global Bond Fund
PineBridge Global Equities Value Fund