Penzijný fond

Základné informácie

Typ fondu: Dlhopisový fond
Majetok fondu (NAV): 0,77 mil. EUR
Investičný manažér: MetLife Europe d.a.c.
Mena fondu: EUR

Investičný cieľ

Fond s veľmi konzervatívnym prístupom k riziku a očakávanými stabilnými výnosmi v krátko až strednodobom horizonte, určený na zhodnocovanie prostriedkov po skončení iných, dynamickejších stratégií. Aktíva sú umiestnené do fondov investujúcich predovšetkým do bezpečných domácich a zahraničných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu.

Štruktúra

Základná štruktúra investičného programu: %
Hotovosť 0 - 10
Dlhopisy 90 - 100
Zloženie %
Hotovosť 5
EURO Bond 95
Alternatívne fondy
CE Bond