Konzervatívny fond

Cieľom tohto Investičného programu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu konzervatívnymi investíciami do Príjmového dlhopisového otvoreného podielového fondu (90%-100%) a bankových úložiek(0%-10%).