Globálny akciový fond

Základné informácie

Typ fondu: Akciový fond
Majetok fondu (NAV): 20,40 mil. EUR
Investičný manažér: MetLife Europe d.a.c.
Mena fondu: EUR

Investičný cieľ

Fond je zameraný na maximálnu výnosovosť pri optimalizácii rizika. Je vhodný pre investorov, ktorí sú schopní akceptovať väčšie riziko s možnosťou vyššieho rastu, ale aj poklesu hodnoty investície. Cieľom investičného fondu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu dynamickými investíciami do podielových listov fondov, investujúcich do akcií spoločností na trhoch v celosvetovom meradle.

Štruktúra

Základná štruktúra investičného programu: %
Hotovosť 0 - 10
Dlhopisy 0 - 10
Globálne akcie 65 - 95
Regionálne akcie 0 - 30
Zloženie %
Hotovosť 5
Global index 55
PineBridge Global Emerging Markets 20
Falcon Equity Gold Fund 20
Alternatívne fondy
Optimal Balanced Fund
PineBridge Europe Small Caps Fund
PineBridge India Fund
PineBridge American Equity Fund
PineBridge Global Equities Value Fund