Globálne rýchlo rastúce trhy

Základné informácie

Fond je zameraný na maximálnu výkonosť pri optimalizáciíi rizika. Je vhodný pre invesotorv ktorí sú schopní akceptovať väčšie riziko s možnosťou vyššieho rastu, ale aj poklesu hodnoty ivnestície. Cieľom investičného fondu je je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu dynamickými investíciami do podielových listov fondov investujúcich najmä do akcií spoločností na rozvíjajúcich sa trhoch v kombinácii s investíciami do podielových listov fondov investujúcich do akcií spoločností na svetových trhoch.

Štruktúra

Typ fondu: Akciový
Majetok fondu (NAV): 1,48 mil. EUR
Investičný manažér: MetLife Slovakia
Mena fondu: EUR
Základná štruktúra investičného programu: %
Globálne akcie 90 - 100
Hotovosť 0 - 10
Zloženie %
Hotovosť 5
Templeton Emerging Markets Fund 65
Global Index 30


Informácie o minulej výkonnosti