Európsky akciový fond

Základné informácie

Typ fondu: Zmiešaný fond
Majetok fondu (NAV): 10,67 mil. EUR
Investičný manažér: MetLife Europe d.a.c.
Mena fondu: EUR

Investičný cieľ

Investičnou stratégiou fondu je vyvážená kombinácia investovania do konzervatívnych dlhopisových fondov, zmiešaných fondov a dynamických akciových fondov. Stratégia fondu poskytuje investorom stabilitu i možnosť zaujímavo zhodnotiť investíciu pri optimálnom riziku. Spája výhody úrokového výnosu pri dlhopisoch s potenciálom kapitálového zhodnotenia investíciou do akcií významných zahraničných spoločností.

Štruktúra

Základná štruktúra investičného programu: %
Hotovosť 0 - 10
Globálne akcie 20 - 40
Regionálne akcie 50 - 80
Zloženie %
Hotovosť 5
Global index 25
Optimal Balanced Fund 30
PineBridge Europe Small Caps Fund 30
Falcon Equity Gold Fund 10
Alternatívne fondy
PineBridge Global Equities Value Fund
PineBridge Global Emerging Markets Fund
PineBridge Emerging Europe Fund