Európske akciové portfólio

Základné informácie

Typ fondu: Akciový fond
Majetok fondu (NAV): 0,19 mil. EUR
Investičný manažér: MetLife Europe d.a.c.
Mena fondu: EUR

Investičný cieľ

Fond je zameraný na maximálnu výnosovosť pri optimalizácii rizika. Je vhodný pre investorov, ktorí sú schopní akceptovať väčšie riziko s možnosťou vyššieho rastu, ale aj poklesu hodnoty investície. Cieľom investičného fondu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu dynamickými investíciami do podielových listov fondov investujúcich najmä do akcií európskych spoločností vrátane rozvíjajúcich sa krajín Európy v kombinácii s investíciami do podielových listov fondov investujúcich do akcií spoločností na svetových trhoch.

Štruktúra

Základná štruktúra investičného programu: %
Hotovosť 0 - 10
Globálne akcie 20 - 40
Regionálne akcie 50 - 80
Zloženie %
Hotovosť 5
Global index 25
Optimal Balanced 30
Franklin Mutual European 30
Franklin Natural Resources 10
Alternatívne fondy
PineBridge Global Equities Value Fund
PineBridge Global Emerging Markets Fund
PineBridge Emerging Europe Fund