Dynamický fond

Cieľom tohto investičného programu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenei kapitálu dynamickými investíciami do Príjmového dlhopisového otvoreného podieľového fondu (5% - 10%), Zahraničného rastového otvoreného podielového fondu (80% - 90%) a bankových úložiek (5% - 10%).