Dlhopisové portfólio

Základné informácie

Typ fondu: Dlhopisový fond
Majetok fondu (NAV): 0,55 mil. EUR
Investičný manažér: MetLife Europe d.a.c.
Mena fondu: EUR

Investičný cieľ

Fond je vhodný najmä pre investorov s konzervatívnym prístupom k riziku, očakávajúcich stabilné výnosy v krátko až strednodobom časovom horizonte. Aktíva sú umiestnené do fondov, investujúcich predovšetkým do bezpečných domácich a zahraničných cenných papierov.

Štruktúra

Základná štruktúra investičného programu: %
Hotovosť 0 - 10
Dlhopisy 90 - 100
Zloženie %
Hotovosť 5
Euro Bond 95
Alternatívne fondy
CE Bond


Informácie o minulej výkonnosti