Americký akciový fond

Základné informácie

Typ fondu: Akciový fond
Majetok fondu (NAV): 1,63 mil. EUR
Investičný manažér: MetLife Europe d.a.c.
Mena fondu: EUR

Investičný cieľ

Fond je zameraný na maximálnu výnosovosť pri optimalizácii rizika. Je vhodný pre investorov, ktorí sú schopní akceptovať väčšie riziko s možnosťou vyššieho rastu, ale aj poklesu hodnoty investície. Cieľom investičného fondu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu dynamickými investíciami do podielových listov fondov investujúcich najmä do akcií amerických spoločností v kombinácii s investíciami do podielových listov fondov investujúcich do akcií spoločností na svetových trhoch.

Štruktúra

Základná štruktúra investičného programu: %
Hotovosť 0 - 10
Globálne akcie 20 - 40
Regionálne akcie 50 - 80
Zloženie %
Hotovosť 5
Global index 25
PineBridge American Equity Fund 40
PineBridge Latin America Fund 20
Falcon Equity Gold Fund 10
Alternatívne fondy
PineBridge Global Equities Value Fund
PineBridge Global Emerging Markets Fund