Fond s vyhlasovaným výnosom

Program s vyhlasovaným výnosom je investovaný do vysoko kvalitných vládnych, bankových a korporátnych dlhopisov krátkych splatností, nástrojov peňažného trhu a hotovosti, vrátane termínovaných úložiek. Mena investícií je EUR. Cena jednotky rastie každý pracovný deň tak, aby na ročnom horizonte dosiahla minimálne vyhlásenú úrokovú mieru. Akékoľvek nadvýnosy sú pripisované fondu na mesačnej báze. Poistiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vyhlasovanú úrokovú sadzbu zmeniť.

Výnos z investície do Garantovaného programu, kde investičné riziko nesie poisťovateľ, je garantovaný.

Súčasne platná vyhlásená úroková miera je 1,5 % p.a.